Nhân tài đang ở đâu?

Ông cha ta gọi “hiền tài” là “nguyên khí quốc gia”, rồi căn cứ vào đó mà nói đến sự thịnh suy của đất nước! Chăm lo hun đúc và phát huy “nguyên khí quốc gia” là công việc đầu tiên và cũng là chỗ đến cuối cùng của một chế độ.


Hồ Chí Minh với việc chăm lo người tài

Bác Hồ là tấm gương ngời sáng đối với công việc vô cùng cao cả nhưng cực kỳ khó khăn này. “Hồ Chí Minh là người khơi dậy những tiềm năng bị chôn vùi, phát huy những sức mạnh sẵn có, làm nảy nở những cái mới, cái hay, cái đẹp của cả dân tộc và trong mỗi con người” (Phạm Văn Đồng).

Mà làm được vậy là do Người hiểu rằng dân tộc và nhân dân là bất tử, mặc cho bao hưng phế của mọi triều đại, mọi chế độ. Nhân tài hào kiệt thời nào cũng có vì nhân tài được hun đúc và trường tồn trong sự nghiệp vĩ đại của nhân dân.

Không phát hiện và sử dụng được nhân tài là do người lãnh đạo kém chứ không phải vì thiếu nhân tài. Cái tầm và cái tâm của người lãnh đạo sẽ có ý nghĩa lớn đến việc qui tụ và phát huy được nhân tài, khơi dậy và phát huy được nguyên khí quốc gia.

Nhân tài ẩn tàng trong nhân dân. Nói ẩn tàng, vì thường thường người có thực tài lại rất khiêm nhường, họ không thích khoa trương, ít xuất đầu lộ diện, càng không tự khoe mình. Điều ấy dễ hiểu. Thói thường thùng rỗng thì kêu to, kẻ bất tài thì hay ba hoa, khoác lác, thích tự quảng cáo cho mình, tự nắm tóc mà nhấc mình lên.

Ấy thế mà, người tài hay kẻ bất tài, họ đều được sự kiểm nhận nghiêm minh của cuộc đời, chịu sự phán xét sáng suốt của nhân dân. Cho nên, nếu sự tuyển chọn nhân tài được thực hiện thật sự dân chủ và công khai, minh bạch thì nhất định không thể có chuyện vàng thau lẫn lộn, thật giả khó phân, nhân tài đích thực sẽ không đến nỗi như “sao buổi sớm, như lá mùa thu” mà sẽ xuất hiện ngày càng nhiều.

Thời điểm đất nước đang đối diện với những thách thức gay gắt chưa có tiền lệ của hội nhập quốc tế cũng là lúc cần khơi dậy những tiềm năng của sáng tạo và bản lĩnh của con người. Mà tư duy sáng tạo lại là tiền đề số một của việc tạo ra bản lĩnh của nhân tài trong thời đại mới.

Đúng là “cạnh tranh được với các nước khác hay không là do chúng ta có sử dụng được nhân tài của đất nước hay không”. Quan điểm đó không mới, song nó có ý nghĩa lớn khi đó là kết luận của hội thảo về dự án thí điểm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài ngày 26-7-2004 vừa qua tại Hà Nội của người phụ trách công tác tổ chức. Mấu chốt của vấn đề là ở tính dân chủ và công khai trong tuyển chọn và sử dụng cán bộ.

Có dân chủ thật sự chứ không phải dân chủ hình thức sẽ có nhân tài đích thực mà đất nước cần.

TƯƠNG LAI
Bài viết cùng chuyên mục

coded by nessus

Leave a Reply

2 Trackbacks to "Nhân tài đang ở đâu?"

  1. on 06/06/2011 at 7:02 AM
  2. on 24/12/2011 at 4:11 PM